(Please enable JavaScript to view this email address) liedje van Bijke
 
 
 

Gefokte nestjes - B nest

Het B-nest:

AAFKE ANKE VAN HOLWERDA SATHE   X   DURK FAN `E ALDE LEANE
NHSB: 2285436                                                  NHSB: 2021979

Geboren: 04-05-2002  -  2 reuen en 8 teven

BAUKE BIJKE van Holwerda Sathe
BUDDY                van Holwerda Sathe
BIJKE                   van Holwerda Sathe
BAIKE                  van Holwerda Sathe
BOUKJE AAFKE van Holwerda Sathe - zelf aangehouden en moeder van E-nest
BJOKE FOUKE   van Holwerda Sathe
BENTE                 van Holwerda Sathe
BINSKE               van Holwerda Sathe
BIENKE               van Holwerda Sathe
BIEKA                  van Holwerda Sathe


Foto's:


Aafke met pups

Fokkersdag Emmeloord

 

  Nico en Froukje Hooghiemster
Friesmawei 23
9007 SE Idaerd
Tel: 06-20162484
nicoenfroukje@hotmail.com
© 2008- www.holwerdasathe.nl